wat is speltherapie

“Play is the most natural method of self-healing that childhood affords”

– Erik Erikson

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van kinderen die door ingrijpende gebeurtenissen of (psychische) problemen belemmerd worden in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Bij speltherapie zet de therapeut spel als middel in om het kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen.

Spel is de taal van het kind. Kinderen communiceren van nature hun gedachten, gevoelens en ervaringen via spel. De therapeut kan via het spel de wereld van het kind betreden en zich verbinden met het kind. Kinderen kunnen binnen deze veilige omgeving hun innerlijke wereld verkennen en gevoelens tot uitdrukking brengen en verwerken.

Speltherapie valt in Nederland onder vaktherapie. Bij vaktherapie staat niet het praten, maar het doen en ervaren tijdens de therapiesessie centraal.

voor wie

Praktijk Noura richt zich specifiek op kinderen met een vlucht- en migratieachtergrond.

Speltherapie is ontwikkeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, maar het non-verbale en ervaringsgerichte karakter van speltherapie maakt deze behandelvorm soms ook passend voor jongere of oudere kinderen. Praktijk Noura heeft ook ervaring met het behandelen van kinderen boven de 12 jaar.

Praktijk Noura richt zich specifiek op kinderen met een vlucht- en migratieachtergrond. De therapeut is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen, die ingrijpende ervaringen hebben opgedaan tijdens de oorlog, de vlucht en gedurende de aankomst in Nederland op de opvanglocaties. 

Speltherapie overstijgt cultuur en taalbarrières, omdat het kind bepaalt hoe het zich uitdrukt in spel, inclusief de culturele aanpassing van het spel.

Wanneer

Noura is gespecialiseerd in therapie voor kinderen die te maken hebben met verlies, rouw en trauma als gevolg van oorlog en migratie.

Speltherapie wordt ingezet om ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te verwerken, zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, gepest worden, het ervaren of getuige zijn van geweld, een levensbedreigende ziekte of een onverwachte ramp.

Soms kan het onduidelijk zijn wat er precies met een kind aan de hand is of wat de oorzaak is van bepaalde klachten, maar er is een verandering in het gedrag of welzijn van het kind waarneembaar, zoals bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, huilbuien, lichamelijk onverklaarbare klachten of plotseling weer vaak in bed plassen.

De therapeut binnen praktijk Noura is breed opgeleid als het gaat om de behandeling van kinderen met uiteenlopende klachten, ervaringen en achtergronden. Daarbij is Noura gespecialiseerd in de interculturele therapie voor kinderen die te maken hebben met verlies, rouw en trauma als gevolg van oorlog en migratie.

Kinderen met een diagnose, zoals bijvoorbeeld trauma, depressie of een angststoornis, kunnen ook terecht bij Noura. De therapeut behandelt kinderen en geen diagnoses, maar soms kan een diagnose wel handvatten bieden tijdens het therapeutische proces.

werkwijze

Spelfuncties en spelmateriaal

In de therapiesessie wordt spelmateriaal aangeboden om verschillende spelfuncties mogelijk te maken, zoals expressie, regulering en uiting van (geblokkeerde) emoties, het uitspelen van interacties, het uitspelen van ingrijpende gebeurtenissen, het in contact komen met lichamelijke georiënteerde belevingen, het experimenteren met nieuwe visies of benaderingen en het bevorderen van het creatief denken.

De therapeut zorgt dat er divers speelgoed en expressiemateriaal aanwezig is voor deze spelfuncties, zoals sensopathisch materiaal, materiaal voor kunstzinnige expressie,  muziekinstrumenten, materiaal voor verhullend (als-of) spel, constructie en bouwmateriaal, en (thematische) spellen, vertelstenen en boeken. Daarnaast heeft de therapeut ervaring om spellen en oefeningen gericht op ademhaling en beweging binnen de speltherapie te integreren. 

Clientgerichte methode

De therapeutische relatie speelt een belangrijke rol binnen speltherapie. De speltherapeut werkt clientgericht met een positieve focus ten opzichte van het kind. Dit betekent dat de therapeut zich richt op het herstellen en versterken van de eigen vermogens van het kind. Kinderen bepalen zelf waarmee zij willen spelen en op welke wijze zij zich willen uiten.

De therapeut luistert en kijkt naar het spel, volgt het kind en brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel. Vaak speelt de therapeut ook mee. De therapeut treedt op deze wijze de belevingswereld van het kind binnen en probeert het kind te begrijpen. Binnen het spel kan de therapeut ook spelinterventies toepassen.

Bij Noura kan tijdens het therapeutische traject soms een ouder of een broertje/ zusje binnen de spelkamer betrokken worden – als dit passend is met de doelen van het behandelplan.

Fasen en Duur Speltherapie

Na een intake met de ouder(s), starten de observatie-sessies met het kind. Na drie tot vijf observatie-sessies stelt de therapeut een behandelplan op met de doelen voor de therapie. Het behandelplan wordt tijdens een consult met de ouder(s) besproken. Vervolgens begint – wanneer ouders achter het behandelplan staan- het therapeutische traject. De speltherapeut voert naast de speltherapie periodiek (ongeveer iedere 4 tot 6 weken, maar verschilt per cliënt) oudergesprekken om de voortgang en ontwikkelingen van het kind thuis en in de therapie te bespreken. Psychoeducatie kan ook deel uitmaken van de oudergesprekken.
De duur van het therapeutische traject is voor ieder kind verschillend. Zo is het ene kind bijvoorbeeld slechts een paar maanden in therapie en het andere kind meer dan een jaar. Het afsluiten van het traject gaat altijd in samenspraak met de ouders en het kind, en wordt afgesloten met een duidelijke afrondingsfase

aangesloten bij / lid van

Onderaannemerschap