Humanitair werk

 

Noura ontwikkelt diverse producten op het gebied van interventies, beleid en capaciteitsopbouw en voert assessments, evaluaties en onderzoek uit.

Ylva van den Berg was technisch adviseur en heeft programma’s ontwikkeld en aangestuurd op het gebied van kinderbescherming en psychosociale steun voor verschillende internationale humanitaire organisaties. Binnen deze functie vervulde zij ook de rol van Child Safeguarding Focal Point. Ylva heeft als consultant opdrachten uitgevoerd binnen deze thematische gebieden en gerelateerd aan de taken bij deze posities.

Het ontwikkelen van programma’s, beleid en handleidingen

  • Het ontwikkelen van programma’s, methodieken, interventies en benaderingen.
  • Het ontwikkelen van handleidingen en toolkits voor capaciteitsontwikkeling, en richtlijnen voor het implementeren van de handleidingen in verschillende contexten en voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, ouders, veldmedewerkers of managers.
  • Het ontwikkelen van de Child Safeguarding procedures en het beleid van een organisatie om de veiligheid van de kinderen met wie de organisatie in contact komt te waarborgen.
  • Het ontwikkelen van de Child Safeguarding richtlijnen om het beleid en de procedures in de verschillende contexten van de landen te implementeren.
  • Het ontwikkelen en indienen van projectvoorstellen voor verschillende donoren (e.g. Europese Commissie)

Assessments, evaluaties en onderzoek

  • Evaluaties (formatief of summatief) tijdens verschillende momenten van de implementatie cyclus van projecten en programma’s. Evaluaties genereren data met betrekking tot de relevantie, effect, impact, efficiëntie en duurzaamheid van programma’s.
  • Het uitvoeren van kwalitatieve assessments en studies (e.g. gericht op een bepaald onderwerp, thema of de contextuele situatie, mappings, prevalentie, etc.). De uitkomsten van dergelijke assessments en studies kunnen de basis vormen bij het opzetten van het programma in een land of het ontwikkelen van een communicatie of lobby-strategie.
  • Als onderdeel van het uitvoeren van assessments, evaluaties en onderzoek, het trainen en aansturen van lokale onderzoekers en culturele mediators.
  • Bij het ontwikkelen van de methodiek en de instrumenten voor het verzamelen van data tijdens assessments, evaluaties en onderzoek, is er specifieke aandacht voor de inclusie van kindvriendelijke data-verzamelingsinstrumenten, die de participatie van of het leiding geven aan kinderen tijdens het proces mogelijk maakt.

opdrachtgevers