Over Ylva
van de Berg

“Nothing can dim the light that shines from within”
– Maya Angelou

De naam Noura heeft voor Ylva van den Berg (geboren Amsterdam, 1979) een persoonlijke betekenis. Naast een combinatie van de namen van haar dochter en zoon, vindt de naam Noura haar oorsprong in het Arabisch. De Arabische betekenis is ‘licht’, ‘innerlijk licht’ en ‘verlichting’.
Ylva heeft om vele redenen een nauwe verbinding met de Arabische wereld. Het is dé plek waar haar humanitaire werk met kinderen in conflictgebieden en op de vlucht begon. Het Midden-Oosten is ook de plek waar haar eigen gezin is ontstaan, en waar zij geheel onverwachts zelf te maken kreeg met de thema’s rouw en verlies als gevolg van een ingrijpende en aan conflict verbonden gebeurtenis in haar persoonlijke leven.

Na haar studie Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam, haar Bachelor Taal- en Cultuur Studies Arabisch en haar Master Conflict Studies en Mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht, woonde zij tien jaar in het Midden-Oosten waar zij werkte voor War Child als psychosociaal adviseur en kinderbeschermingsexpert.

Ylva’s vroege nieuwsgierigheid naar andere culturen zorgde ervoor dat Ylva al op jonge leeftijd voor langere tijd van huis weg was om zich te verdiepen in vreemde talen en culturen. Naast het Midden-Oosten, heeft Ylva in Zuid-Afrika, de Hoorn van Afrika en Centraal Amerika gewoond en gewerkt.

Na het Midden-Oosten, verbleef zij ten tijde van de migranten- en vluchtelingecrisis in Griekenland om het psychsociale en kinderbeschermingsprogramma aan te sturen voor Save the Children. Zij was onder andere verantwoordelijk voor het opzetten en overzien van een opvanghuis voor alleenstaande kinderen en jongeren op de vlucht. Naast kinderen met een vlucht- en oorlogsachtergrond, heeft Ylva ook specifieke ervaring in het werken met kinderen in detentie en kinderen binnen het speciaal onderwijs.

Eind 2018 verhuisde Ylva terug naar Amsterdam en zette zij haar humanitaire werk voort als consultant, zodat zij van meer vrijheid kon genieten om tijd door te brengen met haar eigen kinderen en om ruimte te creëren voor nieuwe richtingen. Na het aansturen en ontwikkelen van programma’s voor internationale organisaties, miste Ylva het directe contact met kinderen en hun systeem. Zij startte de tweejarige Master-opleiding tot speltherapeut, met een specialisatie in speltherapie voor vluchtelingenkinderen. Ook volgde zij de opleiding tot kinderyogadocent en therapeutische kinderyoga vanuit haar eigen passie voor yoga en het geloof in de helende werking van beweging. Het opzetten van Noura is een droom die uitkomt om op haar eigen wijze bij te dragen aan de bescherming en het herstel van deze bijzondere groep kinderen en hun families.

laguna collective

Ylva van den Berg heeft naast haar diploma als maatschappelijk werker, een internationale Master’s in Conflict Studies en Human Rights……lees meer

linked in

Licensed Play- & Movement Therapist |
Humanitarian Consultant | Children Affected by Adversity, Migration and Displacement… lees meer