ouder-begeleiding

Ouderbegeleiding is gericht op het versterken en vergroten van kennis en vaardigheden bij het vinden van oplossingen voor opvoedsituaties

Samenwerking tussen de therapeut en de ouder(s)/ verzorger(s) in de vorm van oudergesprekken, inclusief psycho-educatie, maken deel uit van het therapeutische proces met het kind. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om naast de therapie met het kind, ouderbegeleiding te ontvangen.

De ouderbegeleiding start vanuit de behoefte en de vraag van de ouder(s)/verzorger(s), waarbij het kind in therapie de aanleiding is voor de gesprekken.

De gezins- en bredere context zijn onderdeel van de begeleiding. Ouderbegeleiding is gericht op het versterken en vergroten van kennis en vaardigheden bij het vinden van oplossingen voor opvoedsituaties.

Noura is gespecialiseerd in interculturele ouderbegeleiding waarbij de therapeut een trauma geïnformeerde benadering waarborgt. Daarbij is de therapeut ervaren in het werken met tolken en culturele bemiddelaars.