speel. beweeg. herstel.

Spel- en lichaamsgerichte therapie voor kinderen met een vlucht- en migratieachtergrond

therapie
spel & beweging

 

Spel is de taal van het kind. Kinderen communiceren van nature hun gedachten, gevoelens en ervaringen via spel.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van kinderen die door ingrijpende gebeurtenissen of (psychische) problemen belemmerd worden in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Bij speltherapie zet de therapeut spel als middel in om het kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen.

Spel is de taal van het kind. Kinderen communiceren van nature hun gedachten, gevoelens en ervaringen via spel. De therapeut kan via het spel de wereld van het kind betreden en zich verbinden met het kind. Kinderen kunnen binnen deze veilige omgeving hun innerlijke wereld verkennen en gevoelens tot uitdrukking brengen en verwerken. 

Speltherapie valt in Nederland onder vaktherapie. Bij vaktherapie staat niet het praten, maar het doen en ervaren tijdens de therapiesessie centraal.

Vluchtelingen kinderen

Praktijk Noura richt zich specifiek op kinderen met een vlucht- en migratieachtergrond.

Speltherapie is ontwikkeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, maar het non-verbale en ervaringsgerichte karakter van speltherapie maakt deze behandelvorm soms ook passend voor jongere of oudere kinderen. Praktijk Noura heeft ook ervaring met het behandelen van kinderen boven de 12 jaar.

Praktijk Noura richt zich specifiek op kinderen met een vlucht- en migratieachtergrond.

Speltherapie overstijgt cultuur en taalbarrières, omdat het kind bepaalt hoe het zich uitdrukt in spel, inclusief de culturele aanpassing van het spel.

.

Ylva van
den Berg

De naam Noura vindt haar oorsprong in het Arabisch. Noura betekent licht’, ‘innerlijk licht’ en ‘verlichting’.

De naam Noura heeft voor Ylva van den Berg (geboren Amsterdam, 1979) een persoonlijke betekenis. Naast een combinatie van de namen van haar dochter en zoon, vindt de naam Noura haar oorsprong in het Arabisch. De Arabische betekenis is ‘licht’, ‘innerlijk licht’ en ‘verlichting’.
Ylva heeft om vele redenen een nauwe verbinding met de Arabische wereld. Het is dé plek waar haar humanitaire werk met kinderen in conflictgebieden en op de vlucht begon. Na haar studie Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam, haar Bachelor Taal- en Cultuur Studies Arabisch en haar Master Conflict Studies en Mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht, woonde zij tien jaar in het Midden-Oosten waar zij werkte voor War Child als psychosociaal adviseur en kinderbeschermingsexpert.

referenties

Rinske Ellermeijer

Senior Child Protection Advisor in the Research and Development Department of War Child Holland

Ylva is an experienced child protection practitioner with whom we worked on a diverse range of child protection and child safeguarding assignments. She is knowledgeable, flexible and delivers high quality work always keeping the end users in various context in mind. Above all, Ylva is a very kind person to work with. I would highly recommend her as a consultant.

Caroline Veldhuizen

Senior Child Protection in Emergencies Advisor, Save the Children

We have worked with Ylva in different consultancies focusing on community-led child protection. Ylva is a pleasure to work with. Building on solid technical knowledge in the area of child rights, child protection, child development and psychosocial wellbeing, she is a very good listener, using her analytical skills to quickly grasp her role within a project. She is extremely flexible, always thinks in opportunities and solutions, and builds on her efficient way of work to get things done within the agreed timeframe. Having worked in different contexts across regions (urban, rural, refugee, internal displacement, conflict) she is strong in developing contextualised guidance and training materials. I would highly recommend her.

Ellen cheung

Psycholoog & Speltherapeut,
Praktijk Abrazos

Ylva heeft voor mijn praktijk aan kinderen met een vlucht- en migratieachtergrond therapie gegeven. Ze is het beste te beschrijven als een zeer betrokken en gedreven speltherapeut. Ze heeft zich ontwikkeld als een cultuur- en traumasensitieve therapeut.
Daarnaast werkt Ylva systeemgericht door zonodig het hele gezin én andere betrokken hulpverleners bij de behandeling te betrekken.
Ylva is een heel fijn persoon om mee samen te mogen werken.